Prekė sėkmingai pažymėta
Kiekis
Pažymėjote 0 prekių. Pažymėjote 1 prekę.
Konekt kamino montavimo instrukcija

Prieš kamino statybą kiekvieną keraminį įdėklą reikia „paploti”, kad pašalinti sužalojimus, susidariusius transportavimo metu (nematomi įtrūkimai). Sugadintą keramiką galima pažinti iš „tuščio” garso, o geras keraminis įdėklas turi „skambėti”, nes netinkamos keramikos naudoti negalima.

  • Keraminiai kaminai statomi kaip nepriklausoma konstrukcija, izoliuota nuo likusių pastato dalių. 
  • Kiekvieną kaminą reikia tinkuoti. 
  • Prie kamino prijungiami atitinkamos techninės apžiūros patvirtinti šildymo prietaisai.
  • Baigiant kamino statybą reikia atlikti kamino pridavimą profesionaliam įmonės kamininkui. 
  • Baigiant kamino statybą, prie šamotinio išlėkimo reikia užmontuoti kamino užbaigimą iš nerūdijančio plieno. 
  • Reikia griežtai laikytis taisyklių, nurodytų montavimo instrukcijoje.  

1.
Konekt kamino montavimo instrukcija
Kamino statybos pradžioje pradedame nuo įgyvendinimo izoliacijos atsparos drėgmei, iš anksto paruošto kamino pagrindo. Izoliacija dažniausiai pagaminta yra iš fundamento tolio.
                             
2. Pirmą blokelį dedame ant mūrijimo skiedinio Konekt kamino montavimo instrukcijafundamento. Dūmų angą išpildome visą betoniniu skiediniu prisimenant apie tikslų išdėstymą vertikaliai ir horizontaliai. Tada ant užliejimo pirmo blokelio dedam antrą kamino blokelį ir užliejam jį skiediniu iki aukščio apie 8 cm (aukštas kondensato rinktuvas) arba 15 cm (žemas kondensato rinktuvas) - gautas tokiu būdu kamino aukštis yra lygus apie 33 cm arba 44 cm. Laukiame kol betoninis skiedinys sukietės. Kada pjedestalo betonas sukietės kamine, reikia pereiti prie kitos kamino dalies montavimo.
3.
Konekt kamino montavimo instrukcija
Blokelius jungiame cemento ir kalkių skiediniu. Turėtų būti 10-15 mm storio. Išdėtam skiedinyje dedam kondensato rinktuvą kaip reikia jį derinant (prijungiant prie sistemos kondensato rinktuvo alkūnę). Sekantis žingsnis yra kamino blokelio angos iškirpimas, skirtas ventiliacinėms grotelėms kaminui vėdinti ir tuo pačiu atliekamas angos kondensato rinktuvo privedimas.
4.
Konekt kamino montavimo instrukcija
Prieš kito blokelio montavimą iškerpam blokelyje skylę, skirtą pravalai ir revizinėms durelėms. Iškirpta skylė visoje savo grandinėje tūri būti 2 cm didesnė nei išorinio rėmo pravalos. Į blokelį įdedama izoliacija iš mineralinės vatos. Izoliacija susideda iš trijų arba keturių 0,33 mb ilgio šiferių. Kaminą reikia montuoti tokia tvarka: pirmiausia blokelis, vėliau otulina (mineralinė vata), o pačioje pabaigoje keraminis elementas. Elementai yra suderinti tarpusavyje.

Jungiat keraminius vamzdžius reikia naudoti tik prijungtus rūgštims atsparius klijus (instrukcija kaip naudoti pridėta prie vokelio). Prieš rūgštims atsparių klijų padėjimą nuo vamzdžių reikia pašalinti dulkes ir suvilgyti drėgna kempine. Optimalus skiedinio sluoksnis - 3 mm. Klijų perteklių reikia pašalinti drėgna kempine.

5.
Konekt kamino montavimo instrukcija
Prieš montuojant kitą korpusą su blokais reikia iškirpti keturkampį, kad įeitų prijungimo trišakis. Skylė turi būti tokių matmenų, kad priekinė plokštelė iš mineralinės vatos apgaubtų trišakį ne mažiau kaip 5 cm iš kiekvienos pusės.
DĖMESIO! Prijungiamo išmetamųjų dujų vamzdžio prie katilo montavimas turi būti atliekamas ne ankščiau nei po 5 dienų nuo kamino statymo užbaigimo. Priekinės plokštelės neužmontavimas yra viena dažniausių kamino trūkinėjimo priežasčių.
6.
Konekt kamino montavimo instrukcija
Vamzdis turėtų būtį įvestas į trišakį max. gyliui 60 mm. Tarp vamzdžio ir trišakio išmetamosioms dujoms reikia naudoti dilatacija - keraminę karščiui atsparią virvę. Dilatacinė anga turėtų būti nuo 5 iki 10 m visai kamino grandinei. Virvė montuojama tik prie šildymo katilo montavimo.
7.
Konekt kamino montavimo instrukcija
Sekančius elementus montuojame pagal eilę: 
  • oro plytos,       
  • otulina (mineralinė vata),       
  • kamino įdėklas. grzewczego.
8.
Konekt kamino montavimo instrukcija 
Montuojama betoninė plokštelė, kuri padengia kaminą. Baigiant reikia atsiminti, kad paskutinis keraminis vamzdis yra užbaigtas minimaliai 6 cm virš plokštelės. Dalis deflektoriaus išeina į keraminio vamzdžio paviršiaus išorę - minimalus gylis 3 cm. Į apatinę deflektoriaus dalį įdedame aukštos temperatūros silikono ir įspaudžiam į vamzdį. Deflektoriaus bet kurioje vietoje negalima tvirtinti prie betoninės plokštelės visam laikui.
Be to dilatacija visoje grandinėje tarp keraminio vamzdžio ir betoninės plokštelės arba skardos, dengiančios kaminą turi būti minimum 5 mm visoje grandinėje. Dilatacijos trūkumas gali sugadinti kamino keraminį įdėklą.
9. 
Konekt kamino montavimo instrukcija
Kamino išbaigimas. Pastatytą kaminą galima išbaigti tinku, plokštelėmis arba klinkerinėmis plytomis. Pabaigoje montuojamos ventilacinės grotelės, o į pervalos trišakį montuojamos pervalos durelės.
Prieš pradedant eksploataciją kaminas turi būti priduotas kamininkui, kuris pasirašo protokolą ir išduoda eksploatacijos leidimą. Tai yra viena iš būtinų sąlygų gauti garantija!

Eksploatacijos metu reikia atkreipti dėmesį į betarpišką veikimą liepsnų į kamino keraminį įdėklų prie statymo vietos apšildymo, prie pradėtos šildymo krosnies, prie neatitinkamo rūšies kamino įdėklo be sklendės arba prie krosnies ant dujų, kurį pirmoj savo fazėj neturi steruojamos reguliacijos ištraukimo išmetamųjų dujų nuo kamino gali būti priežasčių susidarymo trūkinėjimų. Laikinis šildymo prietaisas reikia kuo nuo toliau padėti nuo kamino ir panaudoti reikia ilga prijungimo laidą, eventualiai laidą su didesnių kiekių alkūnių, išeliminuotį galimybės perėjimumo liepsnų į kaminą. Panaudoti atitinkama rūšį katilo, kuris turi būti eksploatuojamas prie optimalios galios. Naudoti reikia tik patvirtintus šaltinius energijos geram stovy, kurie atitinka rūšies keraminio kamino įdėklo. Visiškai prisitaikyt reikia prie teiškylų paduotų per producenta kas liečia skerspjūvi kamino ir galių ir rūšį katilo kuris turi atitikti kamino parametrom. Atlaukus laikotarpi apie 5-10 dienų ir pasiekta visų pajėgumu jungtys, kaminas yra paruoštas darbui!


A
Konekt kamino montavimo instrukcija
Sankryžose betoninėse grindyse užlaikoma dilatacija nuo 2 iki 3 cm visoj grandinėj kamino korpuso. Jeigu lubos yra padarytos iš lengvai degančių medžiagų tai dilatacija turi turėti mažiausiai 5cm. Anga išpildoma ugnies atspara mineraline vata.
B
Konekt kamino montavimo instrukcija
Jeigu išmetimas išmetamųjų dujų iš kamino yra produkuojamas ant aukštumos didesnės nei 100 cm virš stogo, reikia įrengti kaminą per sumontavimą angose, kurios randasi kiekviename kampe blokelio - armatūros strypų. Kad tai padaryti reikia parinkti angas kampo blokeliuose, mažiausiai 100 cm žemiau stogelių, o įvesti į skyles strypai reikia užlieti cementiniu skiediniu.

kamino montavimo klaidos
Dažniausiai sutinkamos kamino montavimo klaidos.